Zadania MOPS


Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastrukturry socjalnej,
 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 3. diagnostyka jednostkowa i środowiskowa,
 4. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,
 5. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym do tych świadczeń,
 6. organizowanie i swidczenie usług opiekuńczych, w tym spacjalistycznych, w miejscu zamiszkania,
 7. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
 8. wspomaganie działalnosci służącej rozwiązywaniu problemów z zakresu uzależnień i prowadzenie poradnictwa w tym zakresie,
 9. praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnieniu lub odzyskaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 10. prowadzenie terapii zajęciowej,
 11. organizaowanie prac społecznie użytecznych
 12. prowadzenie innych zadań przekazanych do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. dot. świadczeń rodzinnych).
 13. reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Informacja wytworzona przez:
Malwina Osiewała , w dniu:  27‑02‑2007 07:50:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  27‑02‑2007 07:50:49
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 10:38:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive