Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Sprawy wpływające do MOPS w Sieradzu są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.267 oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu w godzinach:
od poniedziałku do piatku w godz. 7.30 - 15.30

lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Polna 5
98-200 Sieradz


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/MOPSSIERADZ/Skrytka/SkrytkaESP
aby można było złożyć wniosek do Ośrodka, konieczne jest posiadanie konta
użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

Składanie wniosków o pomoc, odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych .
Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek w celu zapoznania się z sytuacją materialną, rodzinną i majątkową klienta. Po zebraniu wszystkich informacji oraz niezbędnych dokumentów, sprawa zostaje skierowana do podjęcia decyzji. Decyzja zostaje doręczone przez pracownika socjalnego lub przesyłana jest pocztą.

Składanie wniosków o świadczenia rodzinne, odbywa się bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych (ul. Kościuszki 5). Po złożeniu wniosku i załączeniu niezbędnych dokumentów, sprawa zostaje skierowana do podjęcia decyzji. Decyzja przesyłana jest pocztą, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu, do odebrania w Ośrodku.

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor:
w poniedziałki od 10.00 -13.00 i od 14.30 do 16.30
ul. Polna 5

Informacja wytworzona przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  29‑09‑2014 08:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mariusz Matławski
email: m.matlawski@mops.sieradz.eu
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑10‑2014 13:11:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive