Struktura organizacyjna


Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i ponosi odpowiedzialność za jego wyniki. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy głównego księgowego oraz kierowników działów.
Dyrektor dokonuje przydzału zadań, kompetencji i odpowiedzialności głównemu księgowemu oraz kierownikom działów i przy ich pomocy nadzoruje realizację zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Informacja wytworzona przez:
Malwina Osiewała , w dniu:  13‑05‑2019 08:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Polanowska
email: k.polanowska@mopssieradz.pl tel.:0438274566
, w dniu:  13‑05‑2019 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2019 10:55:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive